<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=281019225832277&ev=PageView&noscript=1" />

Zlecanie badań laboratoryjnych

Poradnia dietetyczna Dobry Dietetyk w Rybniku i Tychach oferuje również dodatkowe, bezpłatne konsultacje w zakresie prawidłowego doboru badań laboratoryjnych. Z każdą osobą przeprowadzany jest dokładny wywiad zdrowotny, aby określić jaki rodzaj badań laboratoryjnych warto wykonać. Przedstawione jest dokładne uzasadnienie, dlaczego istnieje potrzeba wykonania konkretnego badania oraz jaki jest jego cel.

Sprawdź co otrzymasz podczas bezpłatnej konsultacji w poradni

Poradnia dietetyczna  w Rybniku i Tychach oferuje najwyższy standard usług.

Otrzymasz dokładny opis badania masy i składu ciała, szczegółowy raport opisujący wszystkie ewentualne nieprawidłowości w budowie Twojej sylwetki. Dowiesz się jakie badania laboratoryjne warto wykonać w Twoim przypadku i dlaczego. Otrzymasz gotowe zlecenie  badań, które będzie można zrealizować w dowolnym laboratorium.

Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji

Podstawowe badania laboratoryjne:

 • Badanie moczu To ważne badanie diagnostyczne dostarcza cennych informacji na temat funkcjonowania układu moczowego, a także innych narządów i układów. Służy wykrywaniu m.in. chorób nerek i zakażeń układu moczowo - płciowego. Jest bardzo ważnym badaniem w ogólnej ocenie stanu zdrowia.
 • Badanie podstawowe krwi (morfologia ogólna lub rozszerzona, OB) Obejmuje szczegółową analizę wszystkich rodzajów komórek krwi (czerwonych, białych, płytek). Przeprowadza się je zarówno w celach profilaktycznych jak również w diagnozowaniu różnych schorzeń. Najczęściej wykonuje się przy podejrzeniu niedokrwistości, stanów zapalnych i chorób zakaźnych.
 • Badanie gospodarki żelazem (żelazo, transferyna, ferrytyna, TIBC) Badanie niezbędne w diagnostyce niedoboru lub nadmiaru żelaza. Nieprawidłowy wynik może wskazywać na niedobory pokarmowe jak również być przejawem wielu poważnych chorób. Badanie może obejmować zarówno ocenę bezpośredniego stężenia żelaza w surowicy krwi jak również białek transportujących i magazynujących ten składnik w organizmie.
 • Badanie zaburzeń glikemii (glukoza, test obciążenia glukozą, insulina) Jego celem jest diagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości w gospodarce glukozą. Wskazaniem do badania jest m.in. podejrzenie insulinooporności, cukrzycy, występowanie obciążeń dziedzicznych w kierunku cukrzycy, a także nadwaga, nadciśnienie, zaburzenia lipidowe.
 • Badanie oceniające układ krążenia (Cholesterol całkowity, LDL, HDL, trójglicerydy, białko hs-CRP, homocysteina) Badanie dostarcza ważnych informacji o stężeniu wybranych związków we krwi, których nieprawidłowy poziom koreluje z ryzykiem rozwoju miażdżycy i chorób układu sercowo - naczyniowego, jak choroba wieńcowa i zawał serca czy udar mózgu
 • Badanie oceniające pracę tarczycy (TSH, T3, T4, TRH, przeciwciała anty-Tpo i anty-TG) Badanie pozwala ocenić czy tarczyca produkuje dostateczną ilość hormonów, które pełnią niezwykle istotną rolę w procesie metabolizmu. Nieprawidłowy poziom hormonów może powodować kłopoty zdrowotne, problemy z utrzymaniem właściwej masy ciała a także rzutować na osłabienie oraz pogorszenie kondycji fizycznej i psychicznej.
 • Badania oceniające pracę wątroby (bilirubina, ALAT, AspAT, ALP, GGTP) Inaczej określane jako „próby wątrobowe”. To zestaw testów, które są pomocne w ocenie funkcjonowania wątroby. Badania pomagają diagnozować stany przewlekłej i ostrej niewydolności tego narządu, a także oceniać drożność dróg żółciowych.
 • Badanie w kierunku oceny pracy nerek (mocznik, kreatynina, kwas moczowy) Badanie zawartości mocznika i kreatyniny we krwi dostarcza cennych informacji na temat pracy nerek i dróg moczowych. Podwyższone wyniki mogą wskazywać na niewydolność nerek, zaburzenia metaboliczne lub odwodnienie organizmu. Oznaczenie stężenia kwasu moczowego jest szczególnie ważne w rozpoznaniu i kontroli leczenia dny moczanowej oraz u osób z chorobą wieńcową oraz kamicą nerkową.
 • Badania w kierunku nietolerancji glutenu (anty-tTG, IgA i IgG) Wykonanie tego badania zaleca się u osób z podejrzeniem celiakii (bez względu na wiek), u osób z grupy ryzyka (krewni chorych z celiakią, osoby z chorobami współistniejącymi z celiakią) oraz u osób z podejrzeniem nietolerancji glutenu.
 • Badanie elektrolitów (sód, potas, wapń, fosfor, magnez, chlorki) Badanie pozwala ocenić poziom niezbędnych dla życia mikroelementów. Wykorzystywane jest w celu diagnozowania zaburzeń w gospodarce wodno - elektrolitowej,  pracy nerek, serca, układu nerwowego i kostnego.
 • Badania hormonalne (testosteron, LH, FSH, prolaktyna) Mają na celu określenie czynności układu hormonalnego w zakresie produkcji i aktywności hormonów odpowiedzialnych za stan zdrowia mężczyzn i kobiet. Zaburzenia w tym zakresie mogą być przyczyną wielu schorzeń, osłabiać kondycję fizyczną i psychiczną, a także rzutować na pogorszenie sprawności seksualnej.
 • Badanie w kierunku diagnostyki chorób nowotworowych (markery: PSA, CEA, CA72-4, CA 19/9, AFP, CYFRA 21-1, CA 125, CA 15-3) Badanie zalecane jest w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej lub u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka (nowotwory w najbliższej rodzinie). Często przeprowadza się jednocześnie badanie kilku określonych markerów, aby zwiększyć prawdopodobieństwo wykrycia raka.
Sprawdź swoje dane osobobowe Sprawdź swoje dane osobobowe
POKAŻ